Blogtin tức

Cập nhật một số quy định về nội dung thể hiện trên hóa đơn điện tử

0

Hóa đơn điện tử có một số quy định bắt buộc người sử dụng tuân theo. Nếu không, cơ quan thuế rất khó khăn để kiểm soát hoạt động kê khai thuế và nộp thuế, hoàn thuế của các doanh nghiệp. Trong đó, các quy định về nội dung thể hiện trên hóa đơn điện tử là rất quan trọng, doanh nghiệp cần lưu ý để tuân thủ cho đúng. Những chia sẻ dưới đây sẽ giúp bạn đọc giải quyết một số vướng mắc khi sử dụng hóa đơn điện tử như quy định về chữ viết, chữ số, đồng tiền trên hóa đơn điện tử, cách chừa hóa đơn điện tử có đúng quy định hay không, trường hợp nào trên hóa đơn điện tử không cần có đầy đủ nội dung,…

1. Quy định về chữ viết trên hóa đơn điện tử:

Chữ viết hiển thị trên hóa đơn là tiếng Việt. Nếu trên hóa đơn cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ chữ nhỏ hơn chữ tiếng Việt. Còn nếu chữ trên hóa đơn là chữ tiếng Việt không dấu thì các chữ viết không dấu trên hóa đơn phải đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch nội dung của hóa đơn.

nội dung thể hiện trên hóa đơn điện tử

2. Quy định về chữ số trên hóa đơn điện tử:

Chữ số hiển thị trên hóa đơn điện tử là chữ số Ả-rập: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Bên bán sẽ được lựa chọn:

– Nếu sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải đặt dấu chấm (.), nếu có ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,) sau chữ số hàng đơn vị hoặc

– Nếu sử dụng dấu phân cách số tự nhiên là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị trên chứng từ kế toán.

3. Quy định về đồng tiền trên hóa đơn điện tử: Đồng tiền ghi trên hóa đơn là Đồng Việt Nam, ký hiệu quốc gia là “đ”.

– Trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh bằng ngoại tệ theo quy định của pháp luật về ngoại hối, thì đơn giá, thành tiền, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ. Người bán đồng thời thể hiện trên hóa đơn tỷ giá nguyên tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Mã ký hiệu ngoại tệ theo tiêu chuẩn quốc tế

Ví dụ: 14.600,25 USD – Mười bốn nghìn sáu trăm đô la Mỹ và hai mươi lăm xu

Ví dụ: 9.000 EUR – Chín nghìn euro.

– Trường hợp bán hàng hóa phát sinh bằng ngoại tệ theo quy định của pháp luật về ngoại hối và được nộp thuế bằng ngoại tệ thì tổng số tiền thanh toán thể hiện trên hóa đơn thể hiện theo nguyên tệ, không phải quy đổi ra đồng Việt Nam.

ĐIỀU KIỆN ĐỂ TỔ CHỨC TRỞ THÀNH NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

SO SÁNH HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HĐĐT VÀ HĐG THÔNG THƯỜNG 

Các trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung

 

– Trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua (bao gồm cả trường hợp lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng ở nước ngoài). Trường hợp người mua là cơ sở kinh doanh và người mua, người bán có thỏa thuận về việc người mua đáp ứng các điều kiện kỹ thuật để ký điện tử trên hóa đơn điện tử do người bán lập thì hóa đơn điện tử có chữ ký số, ký điện tử của người bán và người mua theo thỏa thuận giữa hai bên.

– Đối với hóa đơn điện tử của siêu thị, trung tâm thương mại, nếu người mua là cá nhân không kinh doanh thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tên, địa chỉ, mã số thuế người mua.
 

Rate this post

Khi kê khai thuế điện tử có được nộp hồ sơ khai thuế bằng giấy không?

Previous article

Chi tiết cách nộp báo cáo tài chính qua mạng trên thuế điện tử

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

More in Blog