Blogtin tức

Chi tiết cách nộp báo cáo tài chính qua mạng trên thuế điện tử

0

Có hai loại báo cáo tài chính mà doanh nghiệp cần nộp đó là báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất. Báo cáo tài chính được lập ra nhằm cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp. Để tiết kiệm thời gian cho kế toán, báo cáo tài chính hiện đã có thể nộp qua mạng trên thuế điện tử mà không cần phải trực tiếp đến cơ quan thuế. Sau khi khắc phục được lỗi hồ sơ chưa đăng ký nộp qua mạng, lỗi không đăng nhập được,… kế toán có thể tham khảo chi tiết cách nộp báo cáo tài chính trên thuế điện tử qua bài viết sau đây.

Trước khi lập báo cáo tài chính, doanh nghiệp cần xác định được quy mô hoạt động để lựa chọn chế độ kế toán cho phù hợp:

– DN siêu nhỏ áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 132/2018/TT-BTC (hoặc Thông tư 133/2016/TT-BTC);

– DN nhỏ và vừa áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 133 (hoặc Thông tư 200/2014/TT-BTC);

– DN lớn sẽ áp dụng theo chế độ kế toán theo Thông tư 200.

Theo Thông tư 133, bộ báo cáo tài chính sẽ bao gồm: Báo cáo tình hình tài chính; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính; Bảng cân đối tài khoản.

Báo cáo tài chính theo Thông tư 200 bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính.

Cách nộp báo cáo tài chính qua mạng

Để nộp được báo cáo tài chính (BCTC) qua mạng thì bộ BCTC phải được kết xuất file định dạng XML, kế toán có thể thực hiện làm trên phần mềm HTKK hoặc các phần mềm kế toán có hỗ trợ kết xuất file XML. Bạn nên lưu file dữ liệu ra ngoài màn hình desktop để dễ tìm khi nộp, sau khi nộp xong thì lưu file vào folder riêng.

Bước 1: Truy cập vào trang thuedientu.gdt.gov.vn

– Kế toán cần phải đăng nhập bằng MST của DN và thêm đuôi chữ -QL thì mới có thể thực hiện nộp hồ sơ. Sau đó cắm token chữ ký số vào máy tính được cài đặt sẵn.

– Nếu DN nộp lần đầu trên trang thuế điện tử hoặc DN mới thành lập hoặc chuyển chế độ kế toán, tức là chưa đăng ký tờ khai trên trang thuế điện tử thì phải đăng ký mới có thể nộp được BCTC qua mạng.

– Cách kiểm tra xem DN đã đăng ký tờ khai chưa như sau: Sau khi đăng nhập vào trang nhantokhai, kế toán bấm vào mục “Khai thuế”, chọn “Đăng ký tờ khai”, lúc này hệ thống sẽ hiển thị chi tiết “Danh sách tờ khai đã đăng ký nộp qua mạng” của DN, nếu chưa thấy mẫu Báo cáo tài chính thì đăng ký, còn nếu đã có thì không cần đăng ký nữa.

báo cáo tài chính

Bước 2: Thực hiện nộp tờ khai

Kế toán chọn mục “Khai thuế” trên thanh menu, chọn “Nộp tờ khai XML”, chọn tiếp “Chọn tệp tờ khai”, sau khi tải tờ khai lên thì thực hiện “Ký điện tử”, nhập mã PIN chuẩn và nhấn chọn “Nộp tờ khai”.

Như vậy là bước nộp báo cáo tài chính đã hoàn thiện, tiếp theo kế toán cần nộp kèm Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trên phần mềm HTKK không có bản Thuyết minh báo cáo tài chính nên các bạn cần phải làm Thuyết minh BCTC trên Excel hoặc Word để có thể nộp đính kèm. 

CẬP NHẬT MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG THỂ HIỆN TRÊN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

ĐIỀU KIỆN ĐỂ TỔ CHỨC TRỞ THÀNH NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Best Laptops For Working From Home

Cách nộp thuyết minh báo cáo tài chính qua mạng:

Bước 1: Kế toán bấm vào mục “Tra cứu” sau khi đã nộp xong BCTC, chọn “Tờ khai” và chọn khoảng thời gian nộp, bấm Tra cứu.

Bước 2: Tiếp theo màn hình sẽ hiển thị kết quả tra cứu, bấm vào cột “Gửi phụ lục”, chọn “Chọn tệp tờ khai” rồi thực hiện tải file Thuyết minh BCTC mà các bạn đã chuẩn bị trước đó, Ký điện tử rồi nhập mã PIN, nhấn chọn “Nộp tờ khai”.

Như vậy là thuyết minh báo cáo tài chính đã được nộp thành công qua trang thuế điện tử.

Rate this post

Cập nhật một số quy định về nội dung thể hiện trên hóa đơn điện tử

Previous article

Điều kiện để tổ chức trở thành Nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

More in Blog