Phân loại kem trị mụn trứng cá của tổng cục hải quan xuất nhập khẩu

Kem trị mụn trứng cá được áp mã số và có những chính sách xuất nhập khẩu như thế nào? Sau đây là công văn của tổng cục hải quan về vấn đề này

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 4099/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng Kem trị mụn trứng cá

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2011

 

Kính gửi : Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế.

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được kiến nghị của một số doanh nghiệp vướng mắc về việc áp mã số và chính sách nhập khẩu mặt hàng “kem trị mụn trứng cá”. Cụ thể :

Căn cứ Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu Việt Nam; Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hoá xuất nhập khẩu; Chú giải loại trừ 1(d) của Chương 30 (Dược phẩm) thì mặt hàng “kem trị mụn trứng cá” ngay cả khi có tính năng phòng bệnh hay chữa bệnh đều bị loại trừ khỏi chương 30 mà thuộc nhóm 33.04, mã số 3304.99.20.00 (- – – Kem trị mụn trứng cá), thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 10%.

Tuy nhiên, một số mặt hàng “kem trị mụn trứng cá” như T3 Mycin gel 25g chứa thành phần Clindamycin hay Locacid cream chứa thành phần Tretinoin đã được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành là thuốc nên theo Danh mục mã số hàng hoá mỹ phẩm nhập khẩu vào Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 41/2007/QĐ-BYT ngày 20/11/2007 thì không thuộc nhóm 33.04.

Do việc áp mã mặt hàng “kem trị mụn trứng cá” giữa nguyên tắc phân loại HS và Danh mục mã số hàng hoá của Bộ Y tế không thống nhất và liên quan đến chính sách mặt hàng nhập khẩu là mỹ phẩm theo Thông báo số 197/TB-BCT ngày 06/5/2011 của Bộ Công Thương về việc nhập khẩu rượu, mỹ phẩm, điện thoại di động nên để thống nhất trong việc thực hiện, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Quản lý Dược- Bộ Y tế xem xét lại, điểm 1 phần mô tả hàng hoá trong Danh mục mã số hàng hoá mỹ phẩm nhập khẩu vào Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 41/2007/QĐ-BYTngày 20/11/2011 cho phù hợp với Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế.

Xin sớm nhận được ý kiến trả lời của Quý Cục.

Trân trọng cảm ơn.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

                                                   

Kem trị mụn trứng cá T3 Mycin gel 25g

Nguồn tổng hợp: https://trimunnam.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *